ജില്ലാ സ്പോർട്സ് അക്കാദമി, ഉദയഗിരി. (അത്‌ലറ്റിക്സ് വോളീബോൾ കബഡി)
ബാസ്കറ്റ് ബോൾ അക്കാദമി, നെഹ്‌റു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് -- കാഞ്ഞാങ്ങാട്
ഡേ ബോർഡിങ് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി, ജി എച്‌ എസ് എസ് ഉദിനൂർ
ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയം നീലേശ്വരം (കിഫ്‌ബി പദ്ധതി )
ടെന്നീസ് അക്കാദമി, നായന്മാർമൂല, വിദ്യാനഗർ (സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത നിധി, ഗെയിൽ
ഇൻഡോർ ഷട്ടിൽ സ്റ്റേഡിയം - കളക്ടറേറ്റ് – കാസറഗോഡ്