ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് - ഉദയഗിരി കാസറഗോഡ് (കാസറഗോഡ് പാക്കേജ്)
ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഫോർ കബഡി ആൻഡ് വോളീബോൾ - ഉദയഗിരി കാസറഗോഡ് (കാസറഗോഡ് പാക്കേജ്)
രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയം കോളിയടുക്കം, ചെമ്മനാട്, കാസറഗോഡ് (കാസറഗോഡ് പാക്കേജ്)
കബഡി അക്കാദമി കൊടിയമ്മ , മഞ്ചേശ്വരം (കാസറഗോഡ് പാക്കേജ്)
സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ ജി എഛ് എസ് എസ് ചായ്യോത്(സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ ജി എച്‌ എസ് എസ് ചായ്യോത് (ഫോർ 7th ആൻഡ് 8th ക്ലാസ്സ് ) പരിഗണനയിലുള്ളത് )
മടിക്കൈ സ്റ്റേഡിയം മടിക്കെ കാസറഗോഡ്
ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ സ്പോർട്സ് അക്കാദമി , ചെമ്മനാട് കാസറഗോഡ്
കാലിക്കടവ് സ്റ്റേഡിയം , കാലിക്കടവ് , കാസറഗോഡ്
ഡേ ബോർഡിങ് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി ഫോർ ഗേൾസ് ജി എഛ് എസ് എസ് കക്കാട്
ഡേ ബോർഡിങ് ഫോർ അത്‌ലറ്റിക് അക്കാദമി ജി യു പി എസ് ചെമ്മനാട്
ഡേ ബോർഡിങ് ഫോർ വോളീബോൾ ഇൻ ചന്ദു മെമ്മോറിയൽ വോളി അക്കാദമി
കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ - കാഞ്ഞങ്ങാട്
കാഞ്ഞങ്ങാട് ജിംനേഷ്യം - കാഞ്ഞങ്ങാട്