കായികദിനം ജില്ലാ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ കൂട്ടയോട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് പി ഹബീബ് റഹ്മാന്‍ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.

Leave a Reply